Gran Canaria School of Languages

Intensieve cursussen Spaans

sinds 1964


Bescherming van persoonlijke gegevens
Gran Canaria School of Languages, S.L.U., hierna: Gran Canaria School, informeert klanten en gebruikers als volgt:


Je privacy en de bescherming van je gegevens zijn voor Gran Canaria School een prioriteit. Vertrouwen en respect vormen de basis van onze commerciële relatie. Zonder die elementen zouden we onze doelstellingen niet kunnen bereiken.


We willen dat je als klant zelf kunt bepalen wie al dan niet toegang heeft tot je persoonlijke gegevens, op welke voorwaarden en voor welk doel. Daarom hebben we ons privacybeleid geactualiseerd ten behoeve van je vertrouwen in ons en zorgen we ervoor dat de omgang met je persoonlijke gegevens in overeenstemming is met Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, meer concreet met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, die betrekking heeft op natuurlijke personen en gesprekspartners van bedrijven en met ingang van 25 mei 2018 volledig toepasselijk is geworden.


Hierna informeren we je over de details en over hoe je persoonlijke gegevens door Gran Canaria School worden behandeld.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van je persoonlijke gegevens?


Dat is Gran Canaria School of Languages, S.L.U., gevestigd te C/ Dr. Grau Bassas 27, E-35007 Las Palmas de Gran Canaria. E-mailadres: office@grancanariaschool.com.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?


De informatie die klanten ons verstrekken wordt verwerkt ten behoeve van de commerciële en professionele activiteiten en de juiste ontwikkeling daarvan en ter bescherming van de rechten en professionele belangen van de klanten, en omvatten in concrete zin:

 • Registratie van klanten en inschrijvingen;
 • Beheer van inschrijvingen;
 • Beheer van facturen en inning;
 • Beheer van opleidingsactiviteiten;
 • Beheer van commerciële activiteiten met betrekking tot de diensten die we bieden (aanbiedingen, kortingen);
 • Verzending van mededelingen die verband houden met de uitoefening van onze commerciële activiteiten;

 • Statistische doeleinden.
Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?


Hier volgt een uiteenzetting van de juridische basis die ons toestaat je gegevens te gebruiken:


 • Indien je ons daar toestemming voor geeft;
 • Binnen het kader van de contractuele commerciële relatie;
 • Om beter tegemoet te kunnen komen aan je verwachtingen en om de klanttevredenheid te kunnen verhogen door de kwaliteit van de diensten die we verlenen en die mogelijk van belang kunnen zijn voor je, verder uit te breiden en te verbeteren;
 • Om commerciële activiteiten in algemene zin te ontwikkelen en, in het bijzonder, producten en diensten van Gran Canaria School aan te kunnen bieden die mogelijk van belang zijn voor je, rekening houdend met je eerdere aanvragen en inschrijvingen;
 • In geval van wanbetaling worden je gegevens doorgegeven aan kredietregistratiebedrijven;
 • Gran Canaria School onderhoudt graag ook na het beëindigen van de professionele relatie een vriendschappelijk en informeel contact met klanten in de vorm van felicitaties met verjaardagen, feesten, enz.

Met bovenstaande redenen maken we geen inbreuk op je recht op bescherming van persoonlijke gegevens, eer en privacy, zowel van jezelf als van je familie. Gran Canaria School garandeert dat gebruik van persoonlijke gegevens van klanten anoniem is (door toepassing van beveiligingsmaatregelen en -technieken die vertrouwelijkheid garanderen en identificatie voorkomen) en bedoeld is om onze dienstverlening ten behoeve van iedereen te verbeteren.


Je kunt te allen tijde je recht op inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking en doel van verwerking uitoefenen als je dit nodig acht, door je schriftelijk te richten tot office@grancanariaschool.com.

Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens?


Dat is afhankelijk van het soort gegevens dat wordt verwerkt.

De verstrekte persoonlijke gegevens worden, binnen de wettelijk verplichte fiscale en/of commerciële termijn, bewaard zolang je een actieve klant bent of, in voorkomend geval, tot de beëindiging van de commerciële relatie.

Aan wie delen we je gegevens mee?


We staan je gegevens niet af aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of jij daarvoor ondubbelzinnig, duidelijk en expliciet je toestemming hebt gegeven. Er vinden ook geen internationale overdrachten van gegevens plaats.


In de volgende gevallen worden gegevens verstrekt of overgedragen:

 • Aan vervoersbedrijven of vervoersdiensten van en naar het vliegveld van Gran Canaria. We zijn verplicht de persoonlijke gegevens van de passagier te verstrekken wanneer deze diensten worden geboekt;

 • Aan medische instellingen en ziekenhuizen, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven;

 • Aan overige organen voor zover geldende regelgeving het vereist.

Welke rechten heb je als je ons je persoonlijke gegevens verstrekt? Hoe kun je die uitoefenen?


Indien Gran Canaria School de persoonlijke gegevens van een klant verwerkt, heeft die klant in alle gevallen recht op een bevestiging daarvan. De betrokkene heeft recht op inzage in zijn of haar persoonlijke gegevens, en hij of zij kan verzoeken dat onjuiste gegevens worden gerectificeerd of dat gegevens worden verwijderd als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden gevraagd en verstrekt, bijvoorbeeld.


Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene verzoeken om beperking van de verwerking van zijn of haar gegevens, in welk geval we ze uitsluitend bewaren ten behoeve van het indienen van of het verweer tegen klachten. In de volgende gevallen kun je verzoeken om beperking van gegevensverwerking:

 • Zolang als de betwisting van de juistheid van je gegevens wordt onderzocht;
 • Indien de verwerking onrechtmatig is, maar je je verzet tegen de verwijdering van de gegevens;
 • Indien het voor Gran Canaria School niet nodig is je gegevens te verwerken, maar ze voor jou nodig zijn in verband met het indienen van of het verweer tegen een klacht;
 • Indien je je hebt verzet tegen de verwerking van je gegevens ten behoeve van een taak die een algemeen of rechtmatig belang dient, zolang wordt onderzocht of de redenen voor het rechtmatige belang bij de verwerking zwaarder wegen dan de jouwe;
 • Onder bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, kan die zich verzetten tegen de verwerking van zijn of haar gegevens. Gran Canaria School zal de gegevens dan niet verwerken, tenzij er rechtmatige redenen zijn om het wel te doen of in geval van het indienen van of het verweer tegen mogelijke klachten;
 • We herinneren je aan je recht om de door jou gegeven toestemming voor de verwerking van je gegevens op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

Ten slotte herinneren we je aan je recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos - www.agpd.es) als je van mening bent dat de gegevensverwerking niet in overeenstemming is met Europese regelgeving.


Je kunt je rechten, zonder bijkomende kosten, uitoefenen door een e-mail te sturen naar office@grancanariaschool.com, vergezeld van een fotokopie van je identiteitsbewijs.


Voorts kun je te allen tijde je gegeven toestemming intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking, door je verzoek daartoe te sturen naar het voornoemde e-mailadres of je persoonlijk te vervoegen bij Gran Canaria School. Vergeet niet je identiteitsbewijs bij te sluiten of, in voorkomend geval, mee te nemen.

Muchas gracias por el tiempo formidable en la escuela de idiomas. Aprendí y me gustó mucho. Espero veros pronto. Voy a recomendar la escuela a otros alumnos. Hasta luego.


Christine Göltsch, Deutschland.


Studie tip:


Probeer tijdens je verblijf op Gran Canaria, altijd zoveel mogelijk Spaans te lezen en te spreken.
Online cursus Spaans:


Onze online cursus Spaans van niveau A1 en A2.

abclingua.net: online cursus Spaans van niveau A1 en A2
Spaanse grammatica:

learn-spanish.net: Spaanse grammaticaFoto galerij

 

Beoordelingen van onze studenten

 

Statistiek

 

FAQs