Gran Canaria School of Languages

Intensieve cursussen Spaans

sinds 1964


Voorbereidingscursus DELE
CoronavirusBeste vrienden,


We betreuren het dat we pas op 07.06.2021 met de groepscursussen kunnen beginnen.


In de loop van deze maanden zullen we registraties accepteren.


De plaatsen zullen beperkt zijn.


Als u tijdens deze maanden privé- of duo-lessen wilt, is dat mogelijk.


Wat betreft de accommodatie zijn alleen de studio's beschikbaar.


Tot nader order worden er geen maaltijden geserveerd in de kantine en worden sociale activiteiten opgeschort.


Het is belangrijk dat u de nieuwe regels leest voor toeristen die op de Canarische Eilanden aankomen. Klik hier.


Vanaf 14 november 2020 moet elke toerist die een accommodatie op de Canarische Eilanden boekt een negatieve Covid-test voorleggen vóór de aankomst in de accommodatie. Vanaf 23 november 2020 moeten alle passagiers die op een Spaanse luchthaven aankomen een negatieve PCR-test voorleggen (de antigeentests zijn niet geldig).


Tot ziens!

DELE en internet


Het Diploma Spaans als Vreemde Taal, het “DELE”, is een officieel diploma en staat voor “Diploma de Español como Lengua Extranjera”. Een DELE-diploma accrediteert het niveau waarop het Spaans wordt beheerst en wordt namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport toegekend door het Instituto Cervantes.


Het DELE-examen beslaat allerlei aspecten van het Spaans DELE allemaal even belangrijk worden gevonden om het diploma te behalen.


Het examen wordt zeven keer per jaar afgenomen (februari, april, mei, juli, september, oktober en november), hoewel niet voor alle niveaus. De universiteit van Las Palmas op Gran Canaria is de examinator voor Las Palmas, onder toezicht van het Instituto Cervantes. Gran Canaria School of Languages bereidt cursisten voor op dit officiële examen.


Meer informatie.

Waarom het DELE?


 1. Om de onderwijskundige en professionele erkenning;

 2. Omdat het een vereiste is om in sommige Spaanse bedrijven te kunnen werken en op veel Spaanse universiteiten te kunnen studeren;

 3. Om het prestige;

 4. Om officieel je niveau Spaans aan te kunnen tonen;

 5. Omdat het een officieel erkend diploma is dat internationaal in meer dan 90 landen wordt erkend door particuliere bedrijven, kamers van koophandel, openbare en privéonderwijssystemen, internationale samenwerkingsagentschappen en instellingen;

 6. Omdat het een vereiste is voor toegang tot veel universitaire en postdoctorale opleidingen;

 7. Omdat het onbepaald geldig is.

Omschrijving


Curso de preparación al DELE
 • De Voorbereidingscursus DELE wordt het hele jaar door als privécursus gegeven op 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

 • Aanvang: iedere eerste maandag van de maand. De datums staan hieronder.

 • Duur: minimaal 20 uur. Het maximale aantal uren hangt af van de behoefte van de cursist, DELE wordt geadviseerd door de docent.

 • Inschrijven voor de cursus kan voor de ochtenden of namiddagen. De prijzen verschillen.

 • De cursus wordt gegeven door een docent DELE specifiek is opgeleid als examinator van het DELE.

 • Lessen DELE op feestdagen vallen worden op een andere dag in dezelfde week ingehaald.

 • Een les duurt 50 minuten.

 • Lessen worden in het Spaans gegeven.

 • Er zijn geen specifieke inschrijfkosten verschuldigd. De prijzen zijn als hieronder aangegeven.

 • StuDELEboeken en certificaten zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

StuDELEmateriaal


Ter voorbereiding op het DELE-examen gebruikt Gran Canaria School of Languages specifiek op het examen toegespitst stuDELEmateriaal. We oefenen met voorbeelden van echte examens en examenmateriaal.

Inbegrepen


Inbegrepen in de cursusprijs:

 • 20 uur les per week;

 • test bij aanvang ter bepaling van het niveau;

 • begeleiding en onderwijsadvies;

 • gratis Wifi;

 • persoonlijke aandacht en voorlichting;

 • korting op autohuur;

 • korting op surfcursussen.


Inbegrepen in de prijs inDELEn voor de cursus wordt ingeschreven met gebruikmaking van de accommodatie van Gran Canaria School of Languages:

 • Gratis stadsplattegrond van Las Palmas;

 • Schoonmaak van de kamer elke 8 of 9 dagen (voor aankomst wordt de kamer schoongemaakt);

 • Beddengoed en handdoeken worden verstrekt en worden verschoond met het schoonmaken van de kamer;

 • Toegang tot online cursussen abclingua.net niveau A1 en A2 vanaf de betaaldatum tot aanvang cursus;

 • Certificaat.


Datums voor de Voorbereidingscursus DELE


De Voorbereidingscursus DELE begint iedere eerste maandag van de maand.

Andere datums zijn mogelijk. Raadpleeg daarvoor ons kantoor.


Datums 2020


J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

7

3

2

6

4

1

6

3

7

5

3

7Datums 2021


J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

-

-

-

-

-

7

5

2

6

4

2

7

De 6 DELE-niveaus


DELE A1

PDF PDF.

Dit is het eerste van zes examens op basis van leerniveaus zoals voorgesteld binnen het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen van de Raad van Europa.

DELE A1 helpt de kandidaat bij zijn/haar toegang tot de Spaanstalige wereld, verbetert zijn/haar onderwijsniveau en geeft het vertrouwen om door te gaan naar de andere niveaus.

Dit diploma accrediteert dat de kandidaat in staat is om zich te redden met eenvoudig taalgebruik in situaties van onmiddellijke noodzaak of gewone dagelijkse omstandigheden.

DELE A1 is een internationaal erkend diploma dat aansluit bij een eerste contact met de Spaanse taal en waarbij je niveau op het gebied van taalkennis wordt geëvalueerd vanaf de aanvang van je eerste cursus.

Het DELE A1-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over twee groepen:

 • Groep 1 (lees- en schrijfvaardigheid): tekstbegrip (45 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (25 minuten);

 • Groep 2 (mondelinge vaardigheid): luistervaardigheid (20 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

(**)Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE A2

PDF PDF.

Dit diploma accrediteert dat de kandidaat dagelijkse, veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpt DELE binnen zijn/haar ervaringsgebied van groot belang zijn (basisinformatie over hem-/haarzelf, familie, winkelen en boodschappen doen, plaatsen van belang, bezigheden, enz.).

Het DELE A2-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over twee groepen:

 • Groep 1 (lees- en schrijfvaardigheid): tekstbegrip (60 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (50 minuten);

 • Groep 2 (mondelinge vaardigheid): luistervaardigheid (35 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

(**)Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.


Niveau A2 is vereist om te slagen voor het examen voor het staatsburgerschap.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE B1

PDF PDF.

DELE B1 bewijst dat de kandidaat het Spaans reeds op een behoorlijk niveau beheerst, op grond waarvan hij wordt ingedeeld in de categorie net boven DELE van beginner.

Dit diploma accrediteert het vermogen van de kandidaat om:

1) de hoofdlijnen van mondelinge en schriftelijke teksten te begrijpen in standaard variëteiten van het Spaans DELE niet te specialistisch zijn en betrekking hebben op bekende onderwerpen, gerelateerd aan werk, stuDELE of het dagelijks leven;

2) zich te redden in de meeste situaties en contexten DELE betrekking hebben op DELE gebieden;

3) eenvoudige en samenhangende teksten te produceren over bekende onderwerpen of onderwerpen van persoonlijke interesse, zoals het beschrijven van ervaringen, gebeurtenissen, wensen, plannen en ambities of het uitdrukking geven aan opvattingen.

Het DELE B1-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over drie groepen:

 • Groep 1: tekstbegrip (40 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (50 minuten).

 • Groep 2: grammatica en vocabulaire (40 minuten).

 • Groep 3: luistervaardigheid (30 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (10 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en het is noodzakelijk om 70% te halen in elke groep.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE B2

PDF PDF.

Het behalen van het DELE B2 biedt de kandidaat de zekerheid het Spaans op een dermate gevorderd niveau te beheersen dat hij/zij zich zonder problemen zowel schriftelijk als mondeling kan redden.

Dit diploma accrediteert het vermogen van de kandidaat om:

 1. 1. de hoofdlijnen van moeilijke mondelinge en schriftelijke teksten te begrijpen, ook als DELE over abstracte onderwerpen gaan, meerdere variëteiten van het Spaans bevatten of technisch van inhoud zijn, voornamelijk als ze gaan over specialistische kennisgebieden waarmee de kandidaat bekend is.

 2. 2. op voldoende vloeiende en natuurlijke wijze te communiceren met allerlei soorten sprekers, zodat de communicatie voor alle gesprekspartners moeiteloos verloopt.

 3. 3. heldere en gedetailleerde teksten te produceren over verschillende onderwerpen, ook als dat dialectische analyse, een debat of de verdediging van een standpunt inhoudt.

Het DELE B2- examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over drie groepen:

 • Groep 1: tekstbegrip (60 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (60 minuten)

 • Groep 2: grammatica en vocabulaire (60 minuten);

 • Groep 3: luistervaardigheid (30 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (10-15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en het is noodzakelijk om 70% te halen in elke groep.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE C1

PDF PDF.

Het DELE C1-diploma biedt de garantie dat de vordering van de kandidaat in de Spaanse taal uitstekend is en dat deze een niveau heeft bereikt dat dat van gevorderd overstijgt.

Dit diploma accrediteert voldoende taalkundige vaardigheid om:

 1. een brede verscheidenheid aan lijvige teksten te begrijpen waarvoor een behoorlijke beheersing van het Spaans is vereist, alsook de impliciete betekenissen in DELE teksten als zodanig te herkennen;

 2. zich zonder duidelijk merkbare inspanning vloeiend en spontaan uit te drukken;

 3. het Spaans flexibel en effectief te gebruiken voor sociale, onderwijsgerichte of professionele doeleinden; en om

 4. heldere, duidelijk gestructureerde en gedetailleerde teksten te kunnen produceren over tamelijk complexe onderwerpen en daarbij duidelijk blijk te geven van inzicht in indeling, articulatie en samenhang van de tekst.

Het DELE C1-examen bestaat uit vier testen, ingedeeld in twee groepen (Groep 1: test 1 en 3. Groep 2: test 2 en 4):

 • test 1: tekstbegrip en taalgebruik (90 minuten);

 • test 2: luistervaardigheid en taalgebruik (50 minuten);

 • test 3: geïntegreerde vaardigheden. Luistervaardigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (80 minuten);

 • test 4: geïntegreerde vaardigheden. Tekstbegrip en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (20 minuten) (en 20 minuten voorbereiding).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

La puntuación máxima que se puede conseguir en el examen es de 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE C2

PDF PDF.

Het DELE C2-diploma getuigt van een taalkundig niveau Spaans dat gelijkwaardig is aan het niveau van een hoogopgeleide en is het hoogste van de zes niveaus op de schaal van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen van de Raad van Europa.

Het DELE C2-diploma accrediteert de nodige taalvaardigheid om zich in elke situatie volledig effectief te kunnen redden en daarbij een vermogen aan de dag te leggen om zich spontaan en met een hoge mate van precisie aan elke willekeurige context te kunnen aanpassen. De kandidaat toont een subtiele beheersing van nuances DELE aan zijn/haar taalgebruik in elke situatie een natuurlijke vlotheid verleent.


Het DELE C2-examen bestaat uit 3 testen:

 • Test 1: taalgebruik, tekstbegrip en luistervaardigheid (105 minuten);

 • Test 2: geïntegreerde vaardigheden: luistervaardigheid en tekstbegrip en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (150 minuten);

 • Test 3: geïntegreerde vaardigheden: tekstbegrip en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (20 minuten) (en 30 minuten voorbereiding).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en het is noodzakelijk om 70% te halen in elke groep.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

Uw niveau


Neem even de tijd om onze online test te doen voordat u ons uw boekingsaanvraag toestuurt. Dit zal ons niet alleen toelaten om u te plaatsen in uw juiste niveau, maar ook om u te adviseren over uw meest geschikte startdatum.


Op de eerste dag van je stuDELE doe je ook een mondelinge plaatsingstest. Het resultaat van zowel het schriftelijke als het mondelinge examen is bepalend voor de rang waarin de kandidaat wordt geplaatst.

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2020Algemene Voorwaarden 2021

 1. Deze overeenkomst is wettelijk bindend zodra de school een door de cursist ondertekend inschrijfformulier heeft ontvangen, digitaal of schriftelijk, hetgeen de volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden inhoudt. De overeenkomst is ook wettelijk bindend indien de inschrijving telefonisch geschiedt en de gegevens voor plaatsing zijn verstrekt, en de aanbetaling of volledige betaling is ontvangen.


 2. Deze overeenkomst is openbaar en kan worden ingezien op http://www.nl.grancanariaschool.com/voorwaarden.php


 3. Het totale bedrag van de cursus (en de accommodatie) wordt berekend op basis van de prijslijst voor 2020, die deel uitmaakt van dit contract. Dit bedrag moet vooraf worden betaald. De student ontvangt dan een bevestiging van zijn boekingsaanvraag en een factuur. Indien het totaalbedrag niet binnen twee weken na de datum van verzending van de reserveringsaanvraag is betaald, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd. Betalingen door middel van een bankoverschrijving moeten zonder kosten voor de begunstigde worden verricht.


 4. Een eenmaal geheel of gedeeltelijk betaalde cursus/accommodatie is niet overdraagbaar aan een ander.


 5. De minimale leeftijd voor deelname aan een cursus in groepsverband is 16 jaar. Minimumleeftijd om een kamer in onze accommodatie te betrekken: 18 jaar of jonger, die vergezeld moet zijn van hun ouders, voogden, leerkrachten of wettelijke vertegenwoordigers, die geacht worden verantwoordelijk te zijn voor de minderjarigen en al hun handelingen.


 6. De school is het hele jaar door geopend en biedt cursussen Spaans aan als niet-geaccrediteerd onderwijs. De Cursus 20 (Standaard cursus) wordt gegeven van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Lessen die op feestdagen vallen worden op een andere dag in dezelfde week ingehaald. Door een cursist gemiste lessen worden niet herhaald of vergoed.


 7. Het maximale aantal cursisten per groep is 14.


 8. Van A1 tot B1 duurt een volledig niveau tussen de 4 en 5 weken. Niveaus B2 en C1 bestaan uit twee blokken van elk 4 tot 5 weken. Niveau C1 wordt alleen in groepscursussen gegeven van oktober tot eind maart, maar is het hele jaar door beschikbaar in privé lessen of Duo cursus.


 9. Een les duurt 50 minuten. Alle lessen worden in het Spaans gegeven.


 10. BEPALING NIVEAU: Gran Canaria School of Languages is verantwoordelijk voor de verdeling van de cursisten over de verschillende niveaus op basis van strikt onderwijsgerichte criteria. Na een eerste test om het niveau te bepalen, een gesprek en het vaststellen van de taalkundige behoefte van de cursist, wordt beslist welk niveau voor die cursist het meest geschikt is.


 11. VERANDERING VAN NIVEAU: Een cursist kan een verandering van groep of niveau aanvragen. Een dergelijke verandering kan alleen plaatsvinden met instemming van de docent en de onderwijscoördinator. Indien de docent en de onderwijscoördinator beiden van mening zijn dat de taalkundige vaardigheden van de cursist onvoldoende zijn om naar een hoger niveau te worden geplaatst, moet de cursist een toegangstest maken voor het betreffende niveau, zodat de op dat moment actuele capaciteit van de cursist kan worden vastgesteld.


 12. Aanvangsdatum voor beginners van de Standaard Cursus: iedere eerste maandag van de maand, het hele jaar door.


 13. De school en de accommodatie zijn niet-rokersruimtes.


 14. De kamers voor de accommodatie worden schoon beschikbaar gesteld en op de 8ste of 9de dag opnieuw schoongemaakt. Het schoonmaken van de keuken, de pannen en potten, de vaat en het bestek is niet inbegrepen in de schoonmaak van de studio's. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen en worden bij elke schoonmaakbeurt vervangen. Een cursist kan, tegen betaling, vragen om een extra schoonmaakbeurt van het appartement en vervanging van beddengoed en handdoeken. Wij doen de was (niet het strijken) van uw persoonlijke niet-zelfklevende kleding tegen betaling. Koken is niet toegestaan in kamers die geen keuken hebben.


 15. Halfpension is optioneel: ontbijt en/of lunch op schooldagen en alleen diner in het weekend en op feestdagen.


 16. Inbegrepen in de cursusprijs:
  • test bij aanvang ter bepaling van het niveau;
  • begeleiding en onderwijsadvies;
  • gratis toegang tot Wifi;
  • persoonlijke aandacht en voorlichting;
  • toegang tot de schoolbibliotheek en uitlenen van boeken;
  • korting op autohuur;
  • korting op surfcursussen.


 17. Niet inbegrepen in de cursusprijs: studiemateriaal, certificaten en diploma’s.


 18. Inbegrepen in de prijs voor accommodatie bij reservering voor ten minste 7 nachten:
  • toegang tot online cursussen niveau A1 en A2 vanaf de betaaldatum tot aanvang cursus;
  • aanwezigheidscertificaat.


 19. Cursisten kunnen tweepersoonskamers reserveren met iemand die niet aan een cursus deelneemt.


 20. Betaling van de accommodatie geschiedt voor hele weken, die op zaterdag/zondag om 12.00 uur beginnen. Kamers moeten op zaterdag/zondag vóór 10.00 uur verlaten zijn.


 21. Roken of het maken van vuur is niet toegestaan in de school of in de accommodatie. Dieren zijn niet toegestaan.


 22. ANNULEREN: Bij annuleringen die tot 14 dagen voor aanvang van de cursus worden ontvangen, vergoedt de school het volledige bedrag dat voor de cursus, de accommodatie en de maaltijden is ontvangen, met uitzondering van de gemaakte of nog te maken bankkosten.. Bij annuleringen die later worden ontvangen, betaalt de school het betaalde bedrag terug, na aftrek van 20%. Annuleringen na 16.00 uur (GMT of CET-1) op de laatste werkdag van Gran Canaria School of Languages voor de aanvangsdatum van de cursus of de aankomstdatum voor de accommodatie, worden niet geaccepteerd.
  Annuleringen worden ook niet geaccepteerd en er vindt geen restitutie plaats na het gebruik van de zaal of na aanvang van de cursus, ongeacht of de student al dan niet aanwezig is geweest.
  Privélessen gaan verloren indien niet ten minste 24 uur van tevoren wordt verzocht om een andere lestijd. De docent wacht 20 minuten; na die tijd gaan alle lessen van de betreffende cursist op die dag verloren.

  Bij langdurig verblijf in de accommodatie, kan de cursist voor de volgende maand wijzigen of annuleren en om teruggave van de betaling verzoeken, op voorwaarde dat de cursist de wijziging of annulering uiterlijk op de 15e dag van de maand voorafgaand aan de wijziging of annulering kenbaar maakt. Op alle terug te betalen bedragen wordt 20% in mindering gebracht voor administratiekosten.


 23. AFGIFTE VAN AANWEZIGHEIDSCERTIFICATEN EN DIPLOMA’S: Na elk niveau dat de cursist heeft doorlopen en voltooid, wordt een diploma uitgereikt. Een aanwezigheidscertificaat kan op elk gewenst moment worden afgegeven, doch alleen aan cursisten die ten minste 85% van de lessen hebben bijgewoond. Het diploma/certificaat van Gran Canaria School of Languages is geen officieel document, conform de wetgeving voor niet gereglementeerd onderwijs.


 24. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PORTRETRECHT: Het is onze verplichting om de gegevens van onze cliënten te respecteren en adequaat te behandelen op basis van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, RGPD (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de LOPDGD, 3/2018 van 5 december 2018. Door ondertekening en aanvaarding van dit contract geeft de student toestemming aan de Gran Canaria School of Languages, S.L.U., om vanaf nu "De School", zijn/haar gegevens te verwerken met het oog op het uitvoeren van het academisch, economisch en administratief beheer dat nodig is voor de organisatie en ontwikkeling van de opleidingsactiviteit van "De School". Op dezelfde manier, door het ondertekenen van dit contract, accepteert de student uitdrukkelijk dat "De School" zijn/haar beeld kan vastleggen in elk formaat (foto, video) in de ontwikkeling van de verschillende handelingen en/of activiteiten die zij uitvoert, en geeft hij/zij toestemming zodat deze beelden kunnen worden verwerkt en/of uitgezonden door "De School" of degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan, in elk formaat en publieke of private media, met inbegrip van degenen die aanwezig zijn op het internet, met als doel de activiteiten van "De School" te verspreiden, te promoten en/of te adverteren.

  Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, behalve aan derden die in dit contract zijn vermeld en aan derden die verplicht en wettelijk verplicht zijn door de overheid en/of autoriteiten.

  Wij informeren u dat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdracht van uw gegevens kunt uitoefenen zoals voorzien in de wet op ons adres, C/Dr. Grau Bassas, 27, 35007 - Las Palmas de Gran Canaria, of op ons e-mailadres office@grancanariaschool.com. Om uw identiteit te bewijzen moet u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.

  Wij informeren u ook dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door deze op dezelfde manier aan te geven.

  Uw gegevens worden alleen behandeld en opgeslagen voor de tijd die wettelijk is vastgesteld voor elk geval.


 25. GEDRAGS- EN SAMENLEVINGSREGELS: Van de cursisten wordt verwacht dat ze zich op passende wijze gedragen en rekening houden met hun medecursisten en het personeel van de school. Ongepast of beledigend gedrag naar anderen of onder invloed van alcohol of drugs naar de les komen, wordt niet getolereerd.

  Indien een cursist zich ongepast gedraagt jegens een medecursist, een docent of ander personeelslid van de school, geeft Gran Canaria School of Languages een mondelinge waarschuwing en wordt de cursist schriftelijk op de hoogte gesteld van de gevolgen van zijn/haar gedrag, teneinde een verbetering van het gedrag te bewerkstelligen. Indien dat niet na deze eerste waarschuwing gebeurt, kan de school een verwijderingsproces in werking stellen, indien nodig en in overeenstemming met van kracht zijnde wettelijke bepalingen. In geval van gewelddadig gedrag, ernstige ordeverstoring of bedreiging van de persoonlijke veiligheid van anderen, wordt de cursist onmiddellijk verwijderd.

  VERWIJDERING: Gran Canaria School of Languages doet zijn best om te zorgen voor een aangename en veilige leeromgeving voor de cursisten. De docent behoudt zich het recht voor om een cursist uit de les te verwijderen voor diens ongepaste gedrag indien de medecursisten daar op de een of andere manier door worden benadeeld.

  Bij niet-naleving van wettelijke bepalingen, ernstige disciplinaire overtredingen of geweld tegen andere cursisten, docenten of ander personeel van de school, behoudt Gran Canaria School of Languages zich het recht voor de cursist te verwijderen, zowel van de school als uit de accommodatie in Plus Residence en Best Residence. Een verwijderde cursist heeft geen recht op financiële vergoeding en vrijwaart de school van enige andere verplichting. Alle kosten (schadeloosstellingen, boetes, enz.) veroorzaakt door wettelijke overtreding zijn voor rekening van de cursist en in het geval van minderjarigen, van de ouders of wettelijke voogden.


 26. KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING: Gran Canaria School of Languages beschikt over de nodige procedures waarmee om het even welk probleem dat zich kan voordoen tijdens het verblijf van de cursist zo snel mogelijk wordt opgelost. De cursist moet een klacht altijd schriftelijk indienen, waarop de school zowel mondeling als schriftelijk reageert en daarbij de beste opties voor het oplossen van de klacht voorlegt.

  Klachten die na het einde van het verblijf worden ingediend zonder dat Gran Canaria School of Languages er tijdens de cursus schriftelijk van op de hoogte is gesteld, worden niet geaccepteerd.

  Indien de partijen het niet volledig eens worden, stelt de school een klachtenformulier beschikbaar aan de cursist, dat in overeenstemming is met het officiële model. Bij controverse over de interpretatie of naleving van de onderhavige overeenkomst, onderwerpt de school zich uitdrukkelijk aan consumentenarbitrage door middel van het betreffende scheidsgerecht voor consumenten.

  Op alle relaties tussen cursisten en Gran Canaria School of Languages en/of tussen contractanten voor diensten en Gran Canaria School of Languages is Spaans recht van toepassing en alle partijen onderwerpen zich aan het bevoegd gerecht van Las Palmas, Gran Canaria, Spanje.

Algemene voorwaarden 2021Algemene Voorwaarden 2021


Under construction

Hier inschrijven


Hier kun je je eenvoudig inschrijven voor je cursus. Volg de stappen:

 1. Klik op het jaar van uw keuze,

 2. Klik op de prijslijst de prijs aan van de cursus waarvoor je je wilt inschrijven;

 3. Geef onder de prijslijst de begindatum én de einddatum aan van de cursus DELE je wilt doen;

 4. Klik onderaan de pagina ‘Doorgaan’ aan.
2020

DELE-voorbereiding 2020

Netto prijzen in euro's

 

1 week:

Voormiddag

Namiddag

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

2 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

3 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

4 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

5 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/weekUw selectie:


Uw cursusdata:


Geef ons uw begin- en einddata voor 2020:
Ik geef de voorkeur aan mijn lessen van:

De school zal haar best doen om je lessen aan te passen aan het door jou gekozen rooster.


2021

DELE-voorbereiding 2021

Netto prijzen in euro's

 

1 week:

Voormiddag

Namiddag

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

2 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

3 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

4 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

5 weken:

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/weekUw selectie:


Uw cursusdata:


Geef ons uw begin- en einddata voor 2021:
Ik geef de voorkeur aan mijn lessen van:

De school zal haar best doen om je lessen aan te passen aan het door jou gekozen rooster.


Me gustaría muchísimo volver a la escuela el próximo año para mejorar mi español y también porque he encontrado personas muy amables y divertidas. ¡Muchísimas gracias!


Ilaria farioli, 26, Italia.Studie tip:


Probeer je Spaans wat op te halen voordat je aankomt, door middel van lezen en het doornemen van grammatica. Enige studie vooraf zal het begin vergemakkelijken.
Online cursus Spaans:


Onze online cursus Spaans van niveau A1 en A2.

abclingua.net: online cursus Spaans van niveau A1 en A2
Spaanse grammatica:

learn-spanish.net: Spaanse grammaticaFoto galerij

 

Beoordelingen van onze studenten

 

Statistiek

 

FAQs