Intensieve cursussen Spaans

sinds 1964


Voorbereidingscursus DELE


DELE en internet


Het Diploma Spaans als Vreemde Taal, het “DELE”, is een officieel diploma en staat voor “Diploma de Español como Lengua Extranjera”. Een DELE-diploma accrediteert het niveau waarop het Spaans wordt beheerst en wordt namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport toegekend door het Instituto Cervantes.


Het DELE-examen beslaat allerlei aspecten van het Spaans die allemaal even belangrijk worden gevonden om het diploma te behalen.


Het examen wordt zeven keer per jaar afgenomen (februari, april, mei, juli, september, oktober en november), hoewel niet voor alle niveaus. De universiteit van Las Palmas op Gran Canaria is de examinator voor Las Palmas, onder toezicht van het Instituto Cervantes. Gran Canaria School of Languages bereidt cursisten voor op dit officiële examen.


Meer informatie.Waarom het DELE?


 1. Om de onderwijskundige en professionele erkenning;

 2. Omdat het een vereiste is om in sommige Spaanse bedrijven te kunnen werken en op veel Spaanse universiteiten te kunnen studeren;

 3. Om het prestige;

 4. Om officieel je niveau Spaans aan te kunnen tonen;

 5. Omdat het een officieel erkend diploma is dat internationaal in meer dan 90 landen wordt erkend door particuliere bedrijven, kamers van koophandel, openbare en privéonderwijssystemen, internationale samenwerkingsagentschappen en instellingen;

 6. Omdat het een vereiste is voor toegang tot veel universitaire en postdoctorale opleidingen;

 7. Omdat het onbepaald geldig is.
Omschrijving


Curso de preparación al DELE
 • De Voorbereidingscursus DELE wordt het hele jaar door als privécursus gegeven op 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

 • Aanvang: iedere eerste maandag van de maand. De datums staan hieronder.

 • Duur: minimaal 20 uur. Het maximale aantal uren hangt af van de behoefte van de cursist, die wordt geadviseerd door de docent.

 • Inschrijven voor de cursus kan voor de ochtenden of namiddagen. De prijzen verschillen.

 • De cursus wordt gegeven door een docent die specifiek is opgeleid als examinator van het DELE.

 • Lessen die op feestdagen vallen worden op een andere dag in dezelfde week ingehaald.

 • Een les duurt 50 minuten.

 • Lessen worden uitsluitend in het Spaans gegeven.

 • Er zijn geen specifieke inschrijfkosten verschuldigd. De prijzen zijn als hieronder aangegeven.

 • Het studiemateriaal, de certificaten en de diploma’s zijn niet in de prijs inbegrepen.
Studiemateriaal


Ter voorbereiding op het DELE-examen gebruikt Gran Canaria School of Languages specifiek op het examen toegespitst studiemateriaal. We oefenen met voorbeelden van echte examens en examenmateriaal.

Inbegrepen


Inbegrepen in de cursusprijs:

 • 20 uur les per week;

 • test bij aanvang ter bepaling van het niveau;

 • begeleiding en onderwijsadvies;

 • gratis Wifi;

 • persoonlijke aandacht en voorlichting;

 • korting op autohuur;

 • korting op surfcursussen.


Inbegrepen in de prijs indien voor de cursus wordt ingeschreven met gebruikmaking van de accommodatie van Gran Canaria School of Languages:

 • plattegrond van Las Palmas;

 • ontbijt op lesdagen. Optie: halfpension – ontbijt en middagmaal op lesdagen. Op zaterdagen, zon- en feestdagen een avondmaaltijd (geen ontbijt);

 • koffie of een stuk fruit in de pauze;

 • een wekelijkse excursie;

 • toegang tot online cursussen abclingua.net niveau A1 en A2 vanaf de betaaldatum tot aanvang cursus;

 • gratis grammaticaboek;

 • gratis gebruik studieboek (met borgsom);

 • gratis gebruik bodyboard (met borgsom);

 • certificaat/diploma.

Datums voor de Voorbereidingscursus DELE


De Voorbereidingscursus DELE begint iedere eerste maandag van de maand.

Andere datums zijn mogelijk. Raadpleeg daarvoor ons kantoor.


Datums 2017


E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

3

6

6

3

2

5

3

7

4

2

6

4Datums 2018


E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2

5

5

2

7

4

2

6

3

3

5

3
De 6 DELE-niveaus


DELE A1

Dit is het eerste van zes examens op basis van leerniveaus zoals voorgesteld binnen het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen van de Raad van Europa.

DELE A1 helpt de kandidaat bij zijn/haar toegang tot de Spaanstalige wereld, verbetert zijn/haar onderwijsniveau en geeft het vertrouwen om door te gaan naar de andere niveaus.

Dit diploma accrediteert dat de kandidaat in staat is om zich te redden met eenvoudig taalgebruik in situaties van onmiddellijke noodzaak of gewone dagelijkse omstandigheden.

DELE A1 is een internationaal erkend diploma dat aansluit bij een eerste contact met de Spaanse taal en waarbij je niveau op het gebied van taalkennis wordt geëvalueerd vanaf de aanvang van je eerste cursus.

Het DELE A1-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over twee groepen:

 • Groep 1 (lees- en schrijfvaardigheid): tekstbegrip (45 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (25 minuten);

 • Groep 2 (mondelinge vaardigheid): luistervaardigheid (20 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

(**)Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.

De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT


Voorbeeld van een examen.

DELE A2

Dit diploma accrediteert dat de kandidaat dagelijkse, veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpt die binnen zijn/haar ervaringsgebied van groot belang zijn (basisinformatie over hem-/haarzelf, familie, winkelen en boodschappen doen, plaatsen van belang, bezigheden, enz.).

Het DELE A2-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over twee groepen:

 • Groep 1 (lees- en schrijfvaardigheid): tekstbegrip (60 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (50 minuten);

 • Groep 2 (mondelinge vaardigheid): luistervaardigheid (35 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

(**)Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.


Niveau A2 is vereist om te slagen voor het examen voor het staatsburgerschap.

De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT


Voorbeeld van een examen.

DELE B1

DELE B1


DELE B1 bewijst dat de kandidaat het Spaans reeds op een behoorlijk niveau beheerst, op grond waarvan hij wordt ingedeeld in de categorie net boven die van beginner.

Dit diploma accrediteert het vermogen van de kandidaat om:

1) de hoofdlijnen van mondelinge en schriftelijke teksten te begrijpen in standaard variëteiten van het Spaans die niet te specialistisch zijn en betrekking hebben op bekende onderwerpen, gerelateerd aan werk, studie of het dagelijks leven;

2) zich te redden in de meeste situaties en contexten die betrekking hebben op die gebieden;

3) eenvoudige en samenhangende teksten te produceren over bekende onderwerpen of onderwerpen van persoonlijke interesse, zoals het beschrijven van ervaringen, gebeurtenissen, wensen, plannen en ambities of het uitdrukking geven aan opvattingen.

Het DELE B1-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over drie groepen:

 • Groep 1: tekstbegrip (40 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (50 minuten).

 • Groep 2: grammatica en vocabulaire (40 minuten).

 • Groep 3: luistervaardigheid (30 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (10 minuten).

Se requiere la calificación de “apto” en cada uno de los grupos de pruebas en la misma convocatoria de examen.

La puntuación máxima que se puede obtener en el examen es de 100 puntos y es necesario obtener el 70% en cada grupo.

La calificación final es APTO o NO APTO.


Modelo de examen.

DELE B2

DELE B2 (antes Intermedio)


La obtención del diploma DELE B2 proporciona al candidato la seguridad de que ha alcanzado un nivel avanzado de español que le permite desenvolverse con éxito tanto a nivel oral como escrito.

Este diploma acredita la capacidad del usuario de la lengua para:

 1. Comprender lo  esencial de textos orales y escritos complejos, incluso aunque versen sobre temas abstractos, se presenten en diversas variedades del español o tengan un carácter técnico, principalmente si tratan sobre áreas de conocimiento especializado a las que se han tenido acceso.

 2. Interactuar con todo tipo de hablantes con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación no suponga esfuerzos por parte de ningún interlocutor.

 3. Producir textos claros y detallados sobre asuntos diversos, incluidos los que suponen análisis dialéctico, debate o defensa de un punto de vista.

El examen DELE B2 consta de diferentes pruebas, organizadas en tres grupos:

 • Grupo 1: Comprensión de lectura (60 minutos) y expresión escrita (60 minutos).

 • Grupo 2: Gramática y vocabulario (60 minutos).

 • Grupo 3: Comprensión auditiva (30 minutos) y expresión oral (10-15 minutos).

Se requiere la calificación de “apto” en cada uno de los grupos de pruebas en la misma convocatoria de examen.

La puntuación máxima que se puede obtener en el examen es de 100 puntos y es necesario obtener el 70% en cada grupo.

La calificación final es APTO o NO APTO.


Modelo de examen.

DELE C1

El diploma DELE C1 garantiza que el progreso del estudiante en el idioma se ha producido con éxito y que posee un nivel más que avanzado de español.

Este diploma acredita la competencia lingüística suficiente para:

 1. Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.

 2. Saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.

 3. Poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.

 4. Y ser capaz de producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

El examen DELE C1 consta de cuatro pruebas, clasificadas en dos grupos (Grupo 1: Prueba 1 y 3. Grupo 2: Prueba 2 y 4):

 •  Prueba 1: Comprensión de lectura y uso de la lengua (90 minutos).

 •  Prueba 2: Comprensión auditiva y uso de la lengua (50 minutos).

 •  Prueba 3: Destrezas integradas. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas (80 minutos).

 •  Prueba 4: Destrezas integradas. Comprensión de lectura y expresión e interacción orales (20 minutos) (y 20 minutos de preparación).

Se requiere la calificación de “apto” en cada uno de los grupos de pruebas en la misma convocatoria de examen.

La puntuación máxima que se puede conseguir en el examen es de 100 puntos y es necesario obtener 33 puntos en cada grupo para alcanzar la calificación global de "apto".


La calificación final es APTO o NO APTO.


Modelo de examen.

DELE C2

El DELE nivel C2 es el diploma de competencia lingüística del español que equivale al nivel de Maestría (C2), el sexto de los seis niveles propuestos en la escala del Marco común europeo de referencia para las lenguas del Consejo de Europa.

EL DELE nivel C2 acredita la competencia lingüística necesaria para desenvolverse en cualquier situación con total eficacia, mostrando una capacidad espontánea de adaptación a cualquier contexto, con un grado de precisión elevado. El usuario muestra un dominio sutil de los matices que dota de fluidez natural a todas sus intervenciones.


El examen DELE C2 consta de tres pruebas:

 • Prueba 1: Uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva (105 minutos).

 • Prueba 2: Destrezas integradas: comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas (150 minutos).

 • Prueba 3: Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales (20 minutos) (y 30 minutos de preparación).

Se requiere la calificación de “apto” en cada una de las pruebas en la misma convocatoria de examen.

La puntuación máxima que se puede obtener en el examen es de 100 puntos y es necesario obtener el 70% en cada prueba.

La calificación final es APTO o NO APTO.


Modelo de examen.
Precios en €ur


Precios 2017

Curso privado 2017

 

Mañanas

Tardes

1 semana:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

2 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

3 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

4 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

5 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week


Precios 2018

Curso privado 2018

 

Mañanas

Tardes

1 semana:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

2 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

3 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

4 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

5 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week
Condiciones


Condiciones

Condiciones 2017


Warning: include(2017_cond_course.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/grancan/public_html/nl/diploma-dele.php on line 1089

Warning: include(2017_cond_course.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/grancan/public_html/nl/diploma-dele.php on line 1089

Warning: include(): Failed opening '2017_cond_course.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/grancan/public_html/nl/diploma-dele.php on line 1089Reserve aquí


Pulse el botón y siga las instrucciones.


Reserve aquíReserve aquí


Excellent teaching and a very good atmosphere at school. ¡Gracias Marta! Visit the old parts of the town (Vegueta, Triana), the mountains (especially Roque Nublo). Very good food (individual preparation).¡Gracias Soraya!

Peter Alex Ramsebner, 57, Austria.

 


Studie tip:


Probeer je Spaans wat op te halen voordat je aankomt, door middel van lezen en het doornemen van grammatica. Enige studie vooraf zal het begin vergemakkelijken.
Lessen via Skype:


235 Eur/10 uur


Lessen via Skype
Online cursus Spaans:


Onze online cursus Spaans van niveau A1 en A2.

abclingua.net: online cursus Spaans van niveau A1 en A2
Spaanse grammatica:

learn-spanish.net: Spaanse grammatica
Foto galerij

 

Beoordelingen van onze studenten

 

Statistiek

 

FAQs