Gran Canaria School of Languages

Intensieve cursussen Spaans

sinds 1964


Voorbereidingscursus DELE


DELE en internet


Het Diploma Spaans als Vreemde Taal, het “DELE”, is een officieel diploma en staat voor “Diploma de Español como Lengua Extranjera”. Een DELE-diploma accrediteert het niveau waarop het Spaans wordt beheerst en wordt namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport toegekend door het Instituto Cervantes.


Het DELE-examen beslaat allerlei aspecten van het Spaans die allemaal even belangrijk worden gevonden om het diploma te behalen.


Het examen wordt zeven keer per jaar afgenomen (februari, april, mei, juli, september, oktober en november), hoewel niet voor alle niveaus. De universiteit van Las Palmas op Gran Canaria is de examinator voor Las Palmas, onder toezicht van het Instituto Cervantes. Gran Canaria School of Languages bereidt cursisten voor op dit officiële examen.


Meer informatie.

Waarom het DELE?


 1. Om de onderwijskundige en professionele erkenning;

 2. Omdat het een vereiste is om in sommige Spaanse bedrijven te kunnen werken en op veel Spaanse universiteiten te kunnen studeren;

 3. Om het prestige;

 4. Om officieel je niveau Spaans aan te kunnen tonen;

 5. Omdat het een officieel erkend diploma is dat internationaal in meer dan 90 landen wordt erkend door particuliere bedrijven, kamers van koophandel, openbare en privéonderwijssystemen, internationale samenwerkingsagentschappen en instellingen;

 6. Omdat het een vereiste is voor toegang tot veel universitaire en postdoctorale opleidingen;

 7. Omdat het onbepaald geldig is.

Omschrijving


Curso de preparación al DELE
 • De Voorbereidingscursus DELE wordt het hele jaar door als privécursus gegeven op 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

 • Aanvang: iedere eerste maandag van de maand. De datums staan hieronder.

 • Duur: minimaal 20 uur. Het maximale aantal uren hangt af van de behoefte van de cursist, die wordt geadviseerd door de docent.

 • Inschrijven voor de cursus kan voor de ochtenden of namiddagen. De prijzen verschillen.

 • De cursus wordt gegeven door een docent die specifiek is opgeleid als examinator van het DELE.

 • Lessen die op feestdagen vallen worden op een andere dag in dezelfde week ingehaald.

 • Een les duurt 50 minuten.

 • Lessen worden uitsluitend in het Spaans gegeven.

 • Er zijn geen specifieke inschrijfkosten verschuldigd. De prijzen zijn als hieronder aangegeven.

 • Het studiemateriaal, de certificaten en de diploma’s zijn niet in de prijs inbegrepen.

Studiemateriaal


Ter voorbereiding op het DELE-examen gebruikt Gran Canaria School of Languages specifiek op het examen toegespitst studiemateriaal. We oefenen met voorbeelden van echte examens en examenmateriaal.

Inbegrepen


Inbegrepen in de cursusprijs:

 • 20 uur les per week;

 • test bij aanvang ter bepaling van het niveau;

 • begeleiding en onderwijsadvies;

 • gratis Wifi;

 • persoonlijke aandacht en voorlichting;

 • korting op autohuur;

 • korting op surfcursussen.


Inbegrepen in de prijs indien voor de cursus wordt ingeschreven met gebruikmaking van de accommodatie van Gran Canaria School of Languages:

 • Gratis stadsplattegrond van Las Palmas;

 • Ontbijt op lesdagen. Optie: halfpension – ontbijt en middagmaal op lesdagen. Op zaterdagen, zon- en feestdagen een avondmaaltijd (geen ontbijt).

 • Schoonmaak van de kamer elke 8 of 9 dagen (voor aankomst wordt de kamer schoongemaakt);

 • Beddengoed en handdoeken worden verstrekt en worden verschoond met het schoonmaken van de kamer;

 • 50% korting op de wekelijkse excursieprijs;

 • Koffie of een stuk fruit in de pauze;

 • Toegang tot online cursussen abclingua.net niveau A1 en A2 vanaf de betaaldatum tot aanvang cursus;

 • Gratis grammaticaboek;

 • Gratis gebruik bodyboard (met borgsom);

 • Certificaat.


Datums voor de Voorbereidingscursus DELE


De Voorbereidingscursus DELE begint iedere eerste maandag van de maand.

Andere datums zijn mogelijk. Raadpleeg daarvoor ons kantoor.


Datums 2020


J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Datums 2020


J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De 6 DELE-niveaus


DELE A1

Dit is het eerste van zes examens op basis van leerniveaus zoals voorgesteld binnen het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen van de Raad van Europa.

DELE A1 helpt de kandidaat bij zijn/haar toegang tot de Spaanstalige wereld, verbetert zijn/haar onderwijsniveau en geeft het vertrouwen om door te gaan naar de andere niveaus.

Dit diploma accrediteert dat de kandidaat in staat is om zich te redden met eenvoudig taalgebruik in situaties van onmiddellijke noodzaak of gewone dagelijkse omstandigheden.

DELE A1 is een internationaal erkend diploma dat aansluit bij een eerste contact met de Spaanse taal en waarbij je niveau op het gebied van taalkennis wordt geëvalueerd vanaf de aanvang van je eerste cursus.

Het DELE A1-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over twee groepen:

 • Groep 1 (lees- en schrijfvaardigheid): tekstbegrip (45 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (25 minuten);

 • Groep 2 (mondelinge vaardigheid): luistervaardigheid (20 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

(**)Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE A2

Dit diploma accrediteert dat de kandidaat dagelijkse, veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpt die binnen zijn/haar ervaringsgebied van groot belang zijn (basisinformatie over hem-/haarzelf, familie, winkelen en boodschappen doen, plaatsen van belang, bezigheden, enz.).

Het DELE A2-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over twee groepen:

 • Groep 1 (lees- en schrijfvaardigheid): tekstbegrip (60 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (50 minuten);

 • Groep 2 (mondelinge vaardigheid): luistervaardigheid (35 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

(**)Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.


Niveau A2 is vereist om te slagen voor het examen voor het staatsburgerschap.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE B1

DELE B1 bewijst dat de kandidaat het Spaans reeds op een behoorlijk niveau beheerst, op grond waarvan hij wordt ingedeeld in de categorie net boven die van beginner.

Dit diploma accrediteert het vermogen van de kandidaat om:

1) de hoofdlijnen van mondelinge en schriftelijke teksten te begrijpen in standaard variëteiten van het Spaans die niet te specialistisch zijn en betrekking hebben op bekende onderwerpen, gerelateerd aan werk, studie of het dagelijks leven;

2) zich te redden in de meeste situaties en contexten die betrekking hebben op die gebieden;

3) eenvoudige en samenhangende teksten te produceren over bekende onderwerpen of onderwerpen van persoonlijke interesse, zoals het beschrijven van ervaringen, gebeurtenissen, wensen, plannen en ambities of het uitdrukking geven aan opvattingen.

Het DELE B1-examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over drie groepen:

 • Groep 1: tekstbegrip (40 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (50 minuten).

 • Groep 2: grammatica en vocabulaire (40 minuten).

 • Groep 3: luistervaardigheid (30 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (10 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en het is noodzakelijk om 70% te halen in elke groep.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE B2

Het behalen van het DELE B2 biedt de kandidaat de zekerheid het Spaans op een dermate gevorderd niveau te beheersen dat hij/zij zich zonder problemen zowel schriftelijk als mondeling kan redden.

Dit diploma accrediteert het vermogen van de kandidaat om:

 1. 1. de hoofdlijnen van moeilijke mondelinge en schriftelijke teksten te begrijpen, ook als die over abstracte onderwerpen gaan, meerdere variëteiten van het Spaans bevatten of technisch van inhoud zijn, voornamelijk als ze gaan over specialistische kennisgebieden waarmee de kandidaat bekend is.

 2. 2. op voldoende vloeiende en natuurlijke wijze te communiceren met allerlei soorten sprekers, zodat de communicatie voor alle gesprekspartners moeiteloos verloopt.

 3. 3. heldere en gedetailleerde teksten te produceren over verschillende onderwerpen, ook als dat dialectische analyse, een debat of de verdediging van een standpunt inhoudt.

Het DELE B2- examen bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over drie groepen:

 • Groep 1: tekstbegrip (60 minuten) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (60 minuten)

 • Groep 2: grammatica en vocabulaire (60 minuten);

 • Groep 3: luistervaardigheid (30 minuten) en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (10-15 minuten).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en het is noodzakelijk om 70% te halen in elke groep.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE C1

Het DELE C1-diploma biedt de garantie dat de vordering van de kandidaat in de Spaanse taal uitstekend is en dat deze een niveau heeft bereikt dat dat van gevorderd overstijgt.

Dit diploma accrediteert voldoende taalkundige vaardigheid om:

 1. een brede verscheidenheid aan lijvige teksten te begrijpen waarvoor een behoorlijke beheersing van het Spaans is vereist, alsook de impliciete betekenissen in die teksten als zodanig te herkennen;

 2. zich zonder duidelijk merkbare inspanning vloeiend en spontaan uit te drukken;

 3. het Spaans flexibel en effectief te gebruiken voor sociale, onderwijsgerichte of professionele doeleinden; en om

 4. heldere, duidelijk gestructureerde en gedetailleerde teksten te kunnen produceren over tamelijk complexe onderwerpen en daarbij duidelijk blijk te geven van inzicht in indeling, articulatie en samenhang van de tekst.

Het DELE C1-examen bestaat uit vier testen, ingedeeld in twee groepen (Groep 1: test 1 en 3. Groep 2: test 2 en 4):

 • test 1: tekstbegrip en taalgebruik (90 minuten);

 • test 2: luistervaardigheid en taalgebruik (50 minuten);

 • test 3: geïntegreerde vaardigheden. Luistervaardigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (80 minuten);

 • test 4: geïntegreerde vaardigheden. Tekstbegrip en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (20 minuten) (en 20 minuten voorbereiding).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

La puntuación máxima que se puede conseguir en el examen es de 100 punten en voor de beoordeling “geslaagd” moeten minstens 33 punten per groep worden gescoord.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

DELE C2

Het DELE C2-diploma getuigt van een taalkundig niveau Spaans dat gelijkwaardig is aan het niveau van een hoogopgeleide en is het hoogste van de zes niveaus op de schaal van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen van de Raad van Europa.

Het DELE C2-diploma accrediteert de nodige taalvaardigheid om zich in elke situatie volledig effectief te kunnen redden en daarbij een vermogen aan de dag te leggen om zich spontaan en met een hoge mate van precisie aan elke willekeurige context te kunnen aanpassen. De kandidaat toont een subtiele beheersing van nuances die aan zijn/haar taalgebruik in elke situatie een natuurlijke vlotheid verleent.


Het DELE C2-examen bestaat uit 3 testen:

 • Test 1: taalgebruik, tekstbegrip en luistervaardigheid (105 minuten);

 • Test 2: geïntegreerde vaardigheden: luistervaardigheid en tekstbegrip en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en interactie (150 minuten);

 • Test 3: geïntegreerde vaardigheden: tekstbegrip en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie (20 minuten) (en 30 minuten voorbereiding).

Binnen één examen moet je voor elke groep van onderdelen slagen.

Het maximale aantal te behalen punten voor het examen is 100 punten en het is noodzakelijk om 70% te halen in elke groep.


De eindscore luidt GESLAAGD of GEZAKT.


Voorbeeld van een examen.

Uw niveau


Neem even de tijd om onze online test te doen voordat u ons uw boekingsaanvraag toestuurt. Dit zal ons niet alleen toelaten om u te plaatsen in uw juiste niveau, maar ook om u te adviseren over uw meest geschikte startdatum.


Op de eerste dag van je studie doe je ook een mondelinge plaatsingstest. Het resultaat van zowel het schriftelijke als het mondelinge examen is bepalend voor de rang waarin de kandidaat wordt geplaatst.

Prijzen in €ur


Prijzen 2020

Privé DELE voorbereidingscursus 2020

 

Ochtend

Namiddag

1 week:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

2 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

3 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

4 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

5 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

Prijzen 2020

Privé DELE voorbereidingscursus 2020

 

Ochtend

Namiddag

1 week:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

2 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

3 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

4 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

5 weken:

   

  10 lesuren/week

  15 lesuren/week

  20 lesuren/week

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2020

 • Under construction.


 • Algemene voorwaarden 2020

 • Under construction.


 • Boek hier


  Aanklikken om in te schrijven.

   

  Boek hier  Reserve aquí


  

  Me gustaría muchísimo volver a la escuela el próximo año para mejorar mi español y también porque he encontrado personas muy amables y divertidas. ¡Muchísimas gracias!


  Ilaria farioli, 26, Italia.

   


  Studie tip:


  Vergeet nooit je huiswerk te doen. Je zult sneller en beter vooruitgang boeken als je thuis herhaalt wat je tijdens de les hebt geleerd.
  Lessen via Skype:


  235 Eur/10 uur


  Lessen via Skype
  Online cursus Spaans:


  Onze online cursus Spaans van niveau A1 en A2.

  abclingua.net: online cursus Spaans van niveau A1 en A2
  Spaanse grammatica:

  learn-spanish.net: Spaanse grammatica


  

  Foto galerij

   

  Beoordelingen van onze studenten

   

  Statistiek

   

  FAQs