Gran Canaria School of Languages

Intensieve cursussen Spaans

sinds 1964


Niveaus en inhoud


Spaanse niveaus op Gran Canaria School of Languages


De Gran Canaria School of Languages biedt gedurende het hele jaar intensieve cursussen Spaans, volgens de zes niveaus van het algemene Europese referentiekader van talen: A1, A2, B1, B2, C1, C2.


Naast de grammatica omvat het lesprogramma op de verschillende niveaus ook een lexicale, functionele en thematische of culturele inhoud, die altijd rekening houdt met de doelstellingen van de vier vaardigheden: mondelinge en schriftelijke expressie, mondeling en schriftelijk begrip.

Duur


Alle niveaus beginnen de eerste maandag van de maand en dus een looptijd van 4 tot 5 weken (Zie de kalender voor details).


Beginners (niveau A1) moeten op de eerste maandag van een maand beginnen. Beginners die al enige kennis van het Spaans hebben kunnen een of twee weken later bij de beginnergroep instromen. Studenten met een gemiddeld of geavanceerd niveau kunnen elke maandag beginnen, net als studenten die privé-lessen willen volgen.


De groepen hebben 20 uren per week, van maandag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur, met een maximum van 14 deelnemers.


Het niveau C1 wordt gegeven van oktober tot eind maart.


PRIVÉ-LESSEN:

Studenten in privé-lessen kunnen elke maandag beginnen.

Niveau C2 wordt alleen in privé-lessen gegeven.

Cursusformaat


Niveau

Uren/week

Max. deelnemers

Duur in weken

A1, A2, B1,

B2 Avanza,

B2 Progresa

Cursus20: 20 uren in standaardcursus

Cursus25: 20 uren in standaardcursus + 5 Privé lessen

Cursus30: 30 uren in standaardcursus + 10 Privé lessen

14

4 tot 5 weeken

Het hele jaar

C1 Avanza,

C1 Progresa

4 tot 5 weeken

Oktober tot maart

C2

Privé of Duo: 10 uur/week

1 of 2

Het hele jaar

Waarom zijn de niveaus B2 en C1 verdeeld in Avanza en Progresa?


De niveaus B2 en C1 bestrijken niet alleen een grote hoeveelheid inhoud, maar vereisen ook dat u het geleerde op lagere niveaus consolideert. Om te zorgen voor voldoende vooruitgang in het leren worden de niveaus B2 en C1 opgedeeld in twee blokken: Avanza en Progresa.


Er is geen vooraf vastgestelde volgorde voor elk blok. De leerling kan zonder onderscheid beginnen met Avanza of met Progresa, maar om het volledige B2- of C1-niveau te halen, moeten beide blokken worden genomen, omdat elke eenheid een verschillende inhoud heeft.PDF-programma van alle niveaus PDF-programma van alle niveaus.Grammaticaoverzicht

Aprendo español A1 Aprendo español A2 Aprendo español B1 Aprendo español B2 Avanza Aprendo español B2 Progresa Aprendo español C1 Avanza Aprendo español C1 Progresa

Grammaticaoverzicht voor de niveaus en de wekelijkse verspreiding ervan

Hieronder kun je het grammaticaoverzicht vinden voor de niveaus A1, A2, B1, B2 Avanza, B2 Progresa, C1 Avanza en C1 Progresa en de wekelijkse verspreiding ervan. In deze lijst is de inhoud van de niveaus A1 tot en met C1 verspreid over 4 weken. De verspreiding van het grammaticaoverzicht die in de volgende tabellen te vinden is, is flexibel en afhankelijk van factoren zoals het aantal studenten in de klas, de mate van studievoortgang enzovoort.


Het Master niveau C2 is bedoeld voor hen die een professioneel niveau van het Spaans willen bereiken en voor het die het DELE hoger examen willen afleggen, en deze lessen worden alleen in privé cursus gegeven. Om die reden zal de duur ervan afhangen van de voortgang van de student.


Naast het grammaticaoverzicht, bevat de studiehandleiding van de verschillende niveaus lexicale, functionele en thematische of culturele overzichten, waarbij de volgende vier vaardigheden altijd centraal staan: geschreven en mondelinge expressie en begrip.

A1

A1 Beginner:

Aprendo Español A1

After finishing this level the student can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.


The student must pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Verbo llamarse

Verbos regulares en presente

Verbo ser

Verbo tener

Pronombres personales sujeto

Interrogativos: cómo, dónde, cuál, cuántos/as

Género y número de los sustantivos

Los artículos

La negación

Week 2

Concordancia sustantivo-adjetivo

Interrogativos: quién, quiénes

Los posesivos

La comparación de adjetivos

Preposición de

Muy, un poco

Verbo estar

Preposición + artículo: al, del

Verbo haber: hay

Contraste estar / hay

Verbo ir

Week 3

Por qué, porque

Para qué, para

Verbos irregulares en presente: querer, preferir, saber, conocer

Verbos y pronombres reflexivos

Verbos gustar, encantar, interesar, quedar

Pronombres de objeto indirecto

Demostrativos este, ese, aquel y sus variantes

Adverbios de lugar: aquí, ahí, allí

Week 4

Verbos doler, pasar, encontrarse, sentirse

Perífrasis de obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay que + infinitivo

(No) se puede + infinitivo

Contraste ser / estar

Muy, mucho

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Verbo llamarse

Verbos regulares en presente

Verbo ser

Verbo tener

Pronombres personales sujeto

Interrogativos: cómo, dónde, cuál, cuántos/as

Género y número de los sustantivos

Los artículos

La negación

Week 2

Concordancia sustantivo-adjetivo

Interrogativos: quién, quiénes

Los posesivos

La comparación de adjetivos

Preposición de

Muy, un poco

Verbo estar

Preposición + artículo: al, del

Verbo haber: hay

Contraste estar / hay

Verbo ir

Week 3

Por qué, porque

Para qué, para

Verbos irregulares en presente: querer, preferir, saber, conocer

Verbos y pronombres reflexivos

Week 4

Verbos gustar, encantar, interesar, quedar

Pronombres de objeto indirecto

Demostrativos este, ese, aquel y sus variantes

Adverbios de lugar: aquí, ahí, allí

Verbos doler, pasar, encontrarse, sentirse

Perífrasis de obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay que + infinitivo

(No) se puede + infinitivo

Contraste ser / estar

Muy, mucho

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo

Week 5

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo

A2

A2 Basic:

Aprendo Español A2

After finishing this level the student can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.


The student must pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Pretérito indefinido: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Marcadores temporales del pretérito indefinido

Conectores temporales

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo, empezar a + infinitivo

Preposiciones a y en

Week 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito perfecto

Contraste pretérito indefinido / pretérito perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Week 3

Pretérito imperfecto: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito imperfecto

Soler + infinitivo

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Week 4

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Contraste futuro simple / futuro perifrástico (ir a + infinitivo)

Marcadores temporales de futuro

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Pretérito indefinido: morfología (formas regulares e irregulares) y usos

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Marcadores temporales

Conectores temporales

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo y empezar a + infinitivo

Preposiciones a y en

Week 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Contraste p. indefinido / p. perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo

Posición de los pronombres de objeto directo

Week 3

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Pretérito imperfecto: morfología (formas regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Soler + infinitivo

Week 4

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Week 5

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Contraste ir a + infinitivo y futuro simple

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

B1

B1 Intermediate:

Aprendo Español B1

After finishing this level the student can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.


The student must pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Pretérito indefinido

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Pretérito perfecto

Pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

Soler + infinitivo

Marcadores temporales

Contraste de tiempos de pasado

Los adverbios en -mente

Pretérito pluscuamperfecto

Imperfecto de conato

Imperfecto de cortesía

Estilo indirecto: presente > imperfecto

El artículo y los topónimos

Ser/estar

Bueno, malo, bien, mal

Week 2

Imperativo afirmativo y negativo

Objeto directo y objeto indirecto

Presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares

Perífrasis verbales: dejar de + infinitivo y seguir + gerundio

Week 3

Verbos y expresiones que se construyen con indicativo y subjuntivo: valoración y opinión

Nexos causales: porque, como, es que, que

Nexos consecutivos: así que, entonces, o sea que

Nexos finales: para, para que

Contraste por / para

Superlativo relativo y absoluto

Oraciones de relativo

Cuantificadores indefinidos

Week 4

Perífrasis verbales: llevar + gerundio y llevar sin + infinitivo

Oraciones temporales

Nexos temporales

Futuro simple con valor de probabilidad

Condicional simple con valor de probabilidad

Futuro perfecto: morfología y usos

Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, igual (es que), puede (ser) que


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Pretérito indefinido

Estar (p. indefinido) + gerundio

Pretérito perfecto

Pretérito imperfecto

Estar (p. imperfecto) + gerundio

Soler + infinitivo

Marcadores temporales

Contraste de tiempos de pasado

Los adverbios en -mente

Pretérito pluscuamperfecto

Imperfecto de conato

Imperfecto de cortesía

Estilo indirecto: presente > imperfecto

Week 2

El artículo y los topónimos

Ser / estar

Bueno, malo, bien, mal

Imperativo afirmativo y negativo

Objeto directo y objeto indirecto

Week 3

Presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares

Perífrasis verbales: dejar de + infinitivo y seguir + gerundio

Verbos y expresiones que se construyen con indicativo y subjuntivo: valoración y opinión

Week 4

Nexos causales: porque, como, es que, que

Nexos consecutivos: así que, entonces, o sea que

Nexos finales: para, para que

Contraste por / para

Superlativo relativo y absoluto

Oraciones de relativo

Cuantificadores indefinidos

Week 5

Perífrasis verbales: llevar + gerundio y llevar sin + infinitivo

Oraciones temporales

Nexos temporales

Futuro simple con valor de probabilidad

Condicional simple con valor de probabilidad

Futuro perfecto: morfología y usos

Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, igual (es que), puede (ser) que

B2 Avanza

B2 Advanced:

Aprendo Español B2

After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Week 2

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Week 3

Oraciones condicionales

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Condicional compuesto

Expresión de deseo

Expresión de duda

Expresión de probabilidad

Week 4

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Week 2

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Week 3

Oraciones condicionales

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Condicional compuesto

Week 4

Expresión de deseo

Expresión de duda

Expresión de probabilidad

Week 5

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo

B2 Progresa

B2 Advanced:

Aprendo Español B2

After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Week 2

Oraciones temporales: conectores y modos

Revisión de tiempos de pasado

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Week 3

Oraciones concesivas

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Week 4

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Week 2

Oraciones temporales: conectores y modos

Revisión de tiempos de pasado

Week 3

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Week 4

Oraciones concesivas

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Week 5

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo

B2: verschillen Avanza en Progresa

Het B2-niveau bestrijkt niet alleen een grote hoeveelheid inhoud, maar vereist ook een consolidatie van wat er op lagere niveaus is geleerd. Om een adequate vooruitgang in het leren te garanderen, is niveau B2 opgedeeld in twee blokken: Avanza en Progresa.


Er is geen vooraf vastgestelde volgorde voor elk blok. De leerling kan zonder onderscheid beginnen met Avanza of met Progresa, maar om het volledige B2-niveau te halen moet hij beide blokken nemen, omdat elke eenheid een verschillende inhoud heeft.


De student moet beide blokken (Avanza en Progresa) afmaken en een verplichte test afleggen om naar het volgende niveau te slagen.


Grammaticaoverzicht

Av

Pr

Pretérito perfecto de subjuntivo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Oraciones sustantivas

Oraciones de relativo

Pronombres de relativo

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Condicional compuesto

Pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones condicionales

Expresión de deseo, duda y probabilidad

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y subjuntivo

Oraciones temporales

Revisión de tiempos de pasado

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Oraciones concesivas

Estructuras reduplicativas

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

C1 Avanza

C1 Superior:

Aprendo Español C1 Avanza

Level C1 runs from October to the end of March and is divided in two blocks, each lasting a full month (4 to 5 weeks).
The block C1 Avanza takes place in October, December and February.
The block C1 Progresa takes place in November, January and March.
After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y estar

Verbos de cambio

Week 2

Preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de las preposiciones a, con, de, en

El género de los sustantivos

Week 3

Perífrasis verbales de infinitivo

Perífrasis verbales de gerundio

Perífrasis verbales de participio

Pronombres átonos de OD y de OI

Valores de se

Pronombres tónicos preposicionales

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Week 4

Estilo indirecto


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y estar

Verbos de cambio

Week 2

Preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de las preposiciones a, con, de, en

El género de los sustantivos

Week 3

Perífrasis verbales de infinitivo

Perífrasis verbales de gerundio

Perífrasis verbales de participio

Week 4

Pronombres átonos de OD y de OI

Valores de se

Pronombres tónicos preposicionales

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Week 5

Estilo indirecto

C1 Progresa

C1 Superior:

Aprendo Español C1 Progresa

Level C1 runs from October to the end of March and is divided in two blocks, each lasting a full month (4 to 5 weeks).
The block C1 Avanza takes place in October, December and February.
The block C1 Progresa takes place in November, January and March.
After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Las oraciones sustantivas

El artículo determinado

El artículo indeterminado

Week 2

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Week 3

Expresión de la condición con si

Otras partículas y locuciones condicionales

Otras construcciones con valor condicional

Enunciados suspendidos

La formación de palabras: palabras derivadas

Las oraciones finales

Las oraciones causales

Las oraciones consecutivas

Las preposiciones por y para

Week 4

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

Las oraciones locativas

La composición de palabras


Semana

Grammar content for months of 5 weeks

Semana 1

Las oraciones sustantivas

El artículo determinado

El artículo indeterminado

Semana 2

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Semana 3

Expresión de la condición con si

Otras partículas y locuciones condicionales

Otras construcciones con valor condicional

Enunciados suspendidos

La formación de palabras: palabras derivadas

Semana 4

Las oraciones finales

Las oraciones causales

Las oraciones consecutivas

Las preposiciones por y para

Semana 5

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

Las oraciones locativas

La composición de palabras

C1: verschillen Avanza en Progresa

Het C1-niveau bestrijkt niet alleen een grote hoeveelheid inhoud, maar vereist ook een consolidatie van wat er op lagere niveaus is geleerd. Om een adequate vooruitgang in het leren te garanderen, is niveau C1 opgedeeld in twee blokken: Avanza en Progresa.


Er is geen vooraf vastgestelde volgorde voor elk blok. De leerling kan zonder onderscheid beginnen met Avanza of met Progresa, maar om het volledige C1-niveau te halen moet hij beide blokken nemen, omdat elke eenheid een verschillende inhoud heeft.


De student moet beide blokken (Avanza en Progresa) afmaken en een verplichte test afleggen om naar het volgende niveau te slagen.


Grammaticaoverzicht

Av

Pr

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y expresiones con estar

Verbos de cambio

Las preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de a, con, de, en

El género de los sustantivos

Perífrasis verbales

Pronombres átonos y tónicos de OD y de OI

Valores de se

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Estilo indirecto

Oraciones sustantivas

El artículo

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Oraciones condicionales

Formación de palabras: palabras derivadas

Oraciones finales

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Por y para

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

La composición de palabras

C2

C2 Master:

After finishing this level the student can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even more complex situations.


C2 Master: private lessons

Grammar content

El planteamiento del curso se ajusta a las necesidades específicas del alumno que ya posee un nivel avanzado de la lengua y que desea perfeccionarse a través de la ampliación y matización de vocabulario, la elección de las formas verbales, el uso desviado de los tiempos, etc. Se trata de ayudar al estudiante de español en su camino hacia el bilingüismo.

En este curso se trabajan las estrategias comunicativas asociadas sobre todo al registro formal, pero también al registro conversacional o coloquial (estructuras sintáctico-funcionales, léxicas y semánticas). Asimismo se hace hincapié en la producción textual (coherencia, cohesión y adecuación) y se perfeccionan las destrezas asociadas a la expresión escrita y oral, así como a la comprensión auditiva y de lectura.A1

A1 Beginner:

Aprendo Español A1

Aan het eind van de niveau kan de student alledaagse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken. Hij/zij kan zichzelf en anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke situaties, zoals waar hij/zij woont, de mensen die hij/zij kent en de dingen die hij/zij heeft. Hij/zij kan op een basisniveau communiceren, als de ander rustig en duidelijk spreekt en bereid is om te helpen.


A1 Beginners

Week

Grammaticaoverzicht

Week 1

El alfabeto

Presente de los verbos ser, tener, trabajar, llevar y llamarse

Números del 1 al 101

Género y número de los adjetivos

Presente de los verbos regulares

Uso de los artículos

Adjetivos calificativos

Adjetivos calificativos

Week 2

Usos de los comparativos. Comparaciones adjetivas.

Comparativos regulares e irregulares

Preposiciones en y a con verbos de movimiento

Adjetivos y pronombres posesivos

Concordancia adjetivo – sustantivo

Presente de indicativo de los verbos irregulares

Verbos reflexivos

Adverbios y expresiones de frecuencia

Week 3

Verbos defectivos: gustar, encantar, doler…

Pronombres de objeto indirecto

Adverbios también / tampoco

Perífrasis: estar + gerundio

Verbos de tiempo atmosférico

Muy / mucho

Uso de la preposición en

Pronombres indefinidos

Week 4

Pronombres y adjetivos demostrativos

Números cardinales del 101 al millón

Preposición para

Perífrasis de obligación: hay que, deber, tener que + infinitivo

Perífrasis: ir a, pensar, querer + infinitivo

Perífrasis: poder + infinitivo

Perífrasis: preferir + infinitivo

A2

A2 Basisniveau:

Aprendo Español A2

Aan het eind van de niveau kan de student zinnen en veel gebuikte uitdrukkingen begrijpen, gerelateerd aan thema’s met een onmiddellijke relevantie (zoals persoonlijke basisinformatie, informatie over familie, winkelen, lokale geografie en werk). Hij/zij kan op een eenvoudige en routine manier communiceren, waarbij niet teveel informatie in een keer gebruikt wordt. Hij/zij kan op een eenvoudige manier zijn/haar achtergrond, de directe omgeving en directe benodigdheden beschrijven.


A2 Basisniveau

Week

Grammaticaoverzicht

Week 1

Pretérito indefinido: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales del pretérito indefinido

Preposiciones a/en

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo, empezar a + infinitivo

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Week 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito perfecto

Contraste pretérito indefinido / pretérito perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Doble objeto directo y doble objeto indirecto

Week 3

Pretérito imperfecto: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito imperfecto

Soler + imperfecto

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Week 4

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Contraste futuro simple / futuro perifrástico (ir a + infinitivo)

Marcadores temporales de futuro

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

B1

B1 Gemiddeld niveau:

Aprendo Español B1

Aan het eind van de niveau kan de student de belangrijkste informatie begrijpen over onderwerpen waar hij/zij bekend mee is en die hij/zij regelmatig tegenkomt, bijvoorbeeld in werk, school en vrije tijd. Hij/zij kan zich redden in de meeste situaties waar de taal gesproken wordt. Hij/zij kan korte teksten schrijven over bekende onderwerpen of over onderwerpen waarin hij/zij een persoonlijke interesse heeft. Hij/zij kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en een korte uitleg en redenen geven voor zijn/haar opvattingen en plannen.

 

B1 Gemiddeld niveau

Week

Grammaticaoverzicht

Week 1

Revisión de la morfología y el uso de los tiempos de pasado.

Morfología y usos del condicional.

Expresiones de curiosidad y sorpresa.

Referencias temporales.

Expresiones de tiempo.

Presente histórico.

Morfología y usos del imperativo regular e irregular.

- Imperativo + pronombres

- Imperativos fosilizados (venga, vamos, mira)

- Imperativo negativo

- Revisión del imperativo negativo

- El imperativo en el español de América

Morfología y uso del futuro perfecto.

Contraste entre futuro perfecto, futuro imperfecto y condicional simple.

Marcadores de probabilidad (a lo mejor, quizás…).

¡Por qué + condicional!

Tener que (imperfecto) + infinitivo compuesto.

Week 2

Morfología y uso del presente de subjuntivo, regular e irregular.

Estructuras con subjuntivo: ojalá, espero que, deseo que, quiero que

Expresiones de duda:

- Con indicativo: a lo mejor, igual

- Con indicativo o subjuntivo: quizá(s), tal vez, posiblemente, probablemente

- Con subjuntivo: puede (ser) que, es posible que, es probable que

Estilo indirecto de información.

Verbos y fórmulas de opinión:

- Me parece/es + adjetivo + que + subjuntivo

- Me parece/está + adverbio + que + subjuntivo

- Es un/una + sustantivo + que + subjuntivo

- Es cierto/evidente + que + indicativo

- Está claro + que + indicativo

Estructura: lo más/menos + adjetivo + es.

Argumentación: organizadores del discurso.

Pronombres personales en función de énfasis y contraste.

Week 3

Revisión de usos de ser y estar.

Contraste entre indicativo y subjuntivo en las oraciones de relativo.

Oraciones de relativo con antecedente conocido o desconocido.

Oraciones temporales

- después de/antes de + infinitivo

- antes de que + subjuntivo

- cuando/después de que / hasta que + indicativo / subjuntivo

Otros nexos temporales

Week 4

Oraciones causales

- porque/como/a causa de (que)/debido a (que)/por

- ya que/dado que/puesto que

- no porque…sino porque / no es que… sino que

Conectores de la argumentación

Oraciones consecutivas: por eso/por lo tanto/así que/de ahí que

Oraciones finales: para que/a fin de que/a que

B2

B2 Gevorderden:

Aprendo Español B2

Aan het eind van de niveau kan de student de student de hoofdgedachten van een complexe tekst begrijpen, of die nou een concreet of abstract onderwerp heeft, als ook technische discussies die gerelateerd zijn aan zijn/haar specialisatie. Hij/zij kan op een tamelijk vloeiende en spontane wijze communiceren, waardoor communicatie met moedertaalsprekers ook mogelijk wordt. Hij/zij kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over heel veel verschillende onderwerpen en zijn/haar opinie uitdrukken waarbij hij/zij in staat is de voor- en nadelen van verschillende opties weer te geven.

 

B2 Gevorderden

Week

Grammaticaoverzicht

Week 1

Morfología y uso del pretérito imperfecto de subjuntivo

Contraste indicativo / subjuntivo

Oraciones impersonales con indicativo / subjuntivo

Estilo indirecto

Correlación de tiempos

Oraciones adjetivas o de relativo

Week 2

Perífrasis de infinitivo, gerundio y participio

Acepciones del verbo dejar

Verbos de cambio

Revisión: usos de pasados

Conectores de argumentación

Oraciones condicionales

Estructuras condicionales

Week 3

Usos de ser y estar

La voz pasiva

Ser o estar + adjetivo con cambio de significado

Expresiones descriptivas con ser y estar

Grados de comparación

Expresiones comparativas

Oraciones comparativas contrastivas

Como si/ ni que + imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo

Estructuras intensificadoras y atenuadoras

Impersonalidad

Verbo ser con adjetivos de descripción: matices y diferencias

Verbo parecer(se)

Week 4

Revisión de los pronombres relativos

Concordancia verbal: indicativo y subjuntivo

Oraciones subordinadas concesivas

Estructuras reduplicativas con subjuntivo

Oraciones finales

C1

C1 Hoog niveau:

Aprendo Español C1 Avanza Aprendo Español C1 Progresa

Dit niveau loopt van oktober tot maart en is verdeeld in twee blokken, elk met een looptijd van een volle maand (4 tot 5 weken).
Het blok C1 Avanza vindt plaats in oktober, december en februari.
Het blok C1 Progresa vindt plaats in november, januari en maart.

Aan het eind van de niveau kan de student een breed scala aan lange teksten begrijpen en hij/zij kan de impliciete bedoeling van een tekst herkennen, Hij/zij kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken, waarbij hij/zij niet al te opvallend naar woorden hoeft te zoeken. Hij/zij kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor socialen, academische en professionele doeleinden. Hij/zij kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst schrijven over complexe onderwerpen, waarbij hij elementen als grammatica en verbindingswoorden op een goede manier gebruikt.

 

C1 Hoog niveau

Week

Grammaticaoverzicht

Week 1

Indicativo / Subjuntivo: verbos de influencia, expresiones de valoración y sentimiento, verbos con cambio de significado.

Locuciones adversativas: pero, sino; si no; sino que.

Pronombres relativos (que, el/la/los/las que, quien/quienes, cuyo/cuya/cuyos/cuyas; el/la cual, los/las cuales, lo que, lo cual).

Oraciones de relativo.

Locuciones causales: porque, por qué, por que.

Week 2

Indicativo / Subjuntivo: expresar condiciones, causa, consecuencia y finalidad; oraciones temporales y concesivas.

Contraste por/para.

Uso de preposiciones y locuciones preposicionales en sentido figurado: sobre, bajo, ante, tras; encima de, debajo de, delante de, detrás de; encima, arriba, debajo, abajo, etc.

Preposiciones y locuciones de tiempo y lugar: a, hacia, hasta, en, sobre, ante, de, al cabo de, dentro de, desde hace.

Week 3

Indicativo / Subjuntivo: expresar comparaciones y modo.

Valores de se.

Estilo indirecto: cambios en el tiempo verbal, cambios en el modo, cambios en el nexo, cambios en adverbios y referencia espacial, cambios en la persona, verbos útiles.

El género de los nombres: masculino, femenino, invariables, casos especiales, cambio de significado según el género.

Formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio, participio.

El diminutivo: -ito, -cito, -ecito, -cecito.

Week 4

Perífrasis verbales.

Verbos de cambio.

La voz pasiva.

Adverbios en –mente: frecuencia, tiempo, grado de certeza.

C2

C2 Master niveau:

Aan het eind van de cursus kan de student met gemak alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Hij/zij kan informatie uit verschillende mondelinge en schriftelijke bronnen samenvatten, waarbij hij/zij de argumenten op een coherente manier presenteert. Hij/zij kan zichzelf spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken, waarbij hij/zij onderscheid maakt tussen kleine betekenisverschillen, zelfs in complexere situaties.


C2 Master niveau: privé cursus

Grammaticaoverzicht

El planteamiento del curso se ajusta a las necesidades específicas del alumno que ya posee un nivel avanzado de la lengua y que desea perfeccionarse a través de la ampliación y matización de vocabulario, la elección de las formas verbales, el uso desviado de los tiempos, etc. Se trata de ayudar al estudiante de español en su camino hacia el bilingüismo.


En este curso se trabajan las estrategias comunicativas asociadas sobre todo al registro formal, pero también al registro conversacional o coloquial (estructuras sintáctico-funcionales, léxicas y semánticas). Asimismo se hace hincapié en la producción textual (coherencia, cohesión y adecuación) y se perfeccionan las destrezas asociadas a la expresión escrita y oral, así como a la comprensión auditiva y de lectura.Yo no sabía hablar español antes de venir a esta escuela y mi madre también estuvo aquí.


Ragnar Ingi Ragnersson, Islandia.


Studie tip:


Probeer tijdens je verblijf op Gran Canaria, altijd zoveel mogelijk Spaans te lezen en te spreken.
Online cursus Spaans:


Onze online cursus Spaans van niveau A1 en A2.

abclingua.net: online cursus Spaans van niveau A1 en A2
Spaanse grammatica:

learn-spanish.net: Spaanse grammaticaFoto galerij

 

Beoordelingen van onze studenten

 

Statistiek

 

FAQs